Loop ik risico?

Sommige op voorschrift verkrijgbare pijnstillers worden soms opiaten genoemd. Dit soort medicijnen kan heel veel namen hebben, en het is mogelijk dat u of een dierbare opiaten inneemt zonder zich daar bewust van te zijn.

Wist u dat?

Image of pill bottle open with opioids

Elk van deze medicijnen worden als een opiaat beschouwd:

onder meer codeïne en dihydrocodeïne, tramadol, buprenorfine, methadon, diamorfine, fentanyl, hydromorfon, morfine, oxycodon en pethidine.

Ademhalingsdepressie kan een ernstig risico vormen voor iedereen die opiaten gebruikt.

U kunt een verhoogd risico lopen als: 2-4

  • u voor het eerst opiaten gebruikt;
  • u een ademhalingsaandoening (slaapapneu, COPD, astma) of een chronische aandoening hebt;
  • u opiaten combineert met alcohol of andere geneesmiddelen, zoals slaappillen of hoestmedicatie;
  • u hoge doses opiaten inneemt;
  • u opiaten minder goed verdraagt na een ontgifting.

De risico's zijn te groot om te negeren.

Ongeveer de helft van de aan opiaten gerelateerde sterfgevallen vindt plaats als iemand alleen is. Zonder interventie kan permanente hersenschade of overlijden binnen minuten optreden.5

Referenties:

PLCO-005268/PLM-13315A-0921 EN PLM-13268B